top of page
  • Lukáš Bejček

V SÍTI

VETŘELCI KLUSÁK A CHALUPOVÁ VS. SEXUÁLNÍ PREDÁTOŘI


Vzniku samotného dokumentu předcházelo oslovení režiséra Víta Klusáka společností O2, která ho pověřila natočením virálního videa, které mělo upozorňovat na zneužívání dětí na českém internetu. Ten k projektu přizval dokumentaristku Barboru Chalupovou a společně začali na projektu pracovat. Zakládají falešný profil mladé dívky, kterou během pár minut začne oslovovat obrovské množství mužů, kteří na internetu svádí a obtěžují nezletilé. Na základě těchto alarmujících čísel se rozhodnou natočit celovečerní dokumentární film V síti.


K odhalení sexuálních predátorů zvolí stejnou metodu jako během jejich příprav, tentokrát ale posunují celý koncept o kus dál. Vybírají 3 dospělé ženy s mladistvým vzezřením, které se na internetu vydávají za dvanáctileté dívky. Za zdmi jejich uměle zkonstruovaných pokojů se nachází filmový štáb včetně pomocných psychologů a sexuoložky, kteří na celý proces dohlíží.

Pohled na zákulisí ateliéru, zdroj: Aerofilms s.r.o.
Pohled na zákulisí ateliéru, zdroj: Aerofilms s.r.o.

Vít Klusák na rozdíl od některých svých předcházejících počinů tentokrát společně s Barborou Chalupovou pouští diváka do zákulisí a vykládá všechny karty na stůl. Provede nás procesem příprav projektu od obsazení Terezy Těžké, Anežky Pithartové a Sabiny Dlouhé až po jejich první videohovor a obeznamuje nás se základními principy a kodexem, kterého se herečky při navazování kontaktu drží.

Během natáčení, které trvalo celkem 10 dní, osloví herečky celkem 2458 potenciálních sexuálních predátorů.


Film i přes tíživost některých pasáží zůstává koukatelným a úspěšně se vyhýbá násilnému dramatizování jednotlivých scén. Příjemným překvapením je přítomnost humoru, která v průběhu filmu působí jako potřebný protipól k záběrům, kdy má divák nutkání odvrátit zrak. Všechny tři herečky působí naprosto věrohodně nejen svým mladistvým zevnějškem ale i vystupováním. Při videohovorech zachovávají chladnou hlavu a zůstávají v roli navzdory odpudivosti mužů, se kterými přichází do kontaktu. S výjimkou Terezy Těžké z DAMU neměly představitelky nezletilých dívek žádné herecké zkušenosti a jsou to právě ony, na kterých stojí fungování dokumentu jako celku.

Zleva herečky Sabina Dlouhá, Tereza Těžká, Anežka Pithartová a režisér Vít Klusák, zdroj: Aerofilms s.r.o.
Zleva herečky Sabina Dlouhá, Tereza Těžká, Anežka Pithartová a režisér Vít Klusák, zdroj: Aerofilms s.r.o.

Ukázky chování uživatelů, nejčastěji postarších mužů, na chatu a jejich manipulátorských praktik jsou proloženy vstupy právníků a psychologů, kteří informují o následcích a způsobu jejich chování. Dokumentaristé se vyhýbají zbytečnému dramatizování vznikajících situací, a i přes hrubost, které jsme svědky, si film zachovává dostatečnou jemnost. Od předchozích dokumentů od Víta Klusáka jako je například Svět podle Daliborka (2017) nebo Český sen (2004) se snímek V síti liší hlavně svou autentičností, která je v tomto případě nezbytná. Účelně se s Barborou Chalupovou vyvarovali emocionálnímu vydírání diváků a věcné vstupy odborníků, uvádí prezentované případy na pravou míru. Závažnost nebezpečí, kterému mladiství v současné době na internetu čelí, je nepopíratelná a způsob, kterým ho autoři odhalují, se projevuje jako velmi efektivní. Je to právě trojice vybraných hereček, které tuto koncepci přetvářejí ve skutečnou zbraň proti sexuálním predátorům, a to čím si během natáčení prochází si zaslouží obdiv. Film bude rozhodně rezonovat s jakýmkoliv publikem a jeho důležitost je nevyvratitelná. Už teď vyvolává celospolečenskou diskusi o tématu, které bylo doposud tabu.


Přesto nelze přehlížet jednoduchost výpravné formy, která byla zvolena. Ta je patrná obzvlášť ve finálních pasážích, kdy dochází k osobním konfrontacím s muži, během kterých se dokument přiklání ke klasickým „Klusákovským“ praktikám. Scény působí spíše jako nezbytná eskalace, jejíž úkolem bylo zakončení snímku. Na rozdíl od online komunikace není v těchto chvílích jasné, jak došlo k jejich zinscenování a nepřináší dostatek nového, aby opodstatnili nebezpečí, kterému jsou herečky vystaveny.

bottom of page